Jouw Online Personal Trainer

Coaching op maat

Door - admin

gezond eten is goed voor alles

Fitness, Gezond Sporten, Het Kan Weer

Niet naar de gym gaan, voelt als falen. Ook als je eigenlijk helemaal niet faalt, maar je prioriteiten aanpast naar het moment.En dan is er nog een laatste, fysieke factor: spierpijn. Soms lekker, vaak ook irritant. Actief fitnessen komt in de praktijk neer op ruggengraat tonen en door de pijn heen bijten. Maar zo nu en dan ben je die constante pijn weleens zat.

Lekker sporten en gezond eten is goed voor alles, net als ongegeneerd genieten van de lusten van het leven. Op z’n tijd. Balans is de sleutel naar succes. Reageer op artikel: De nadelen van fitness (ja, ze bestaan) . Waarom mindfulness? Tijdens je mindfulnesstraining heb je ervaren hoe het voelt om aandachtig te zijn, zonder oordelen. Mindfulness maakt dat je intenser en bewuster leeft, dat je meer geniet van het moment, dat je minder stress ervaart en dat je leven voor jezelf en anderen om je heen leuker wordt.

Het EetjeFit programma zorgt ervoor dat gezonde beweging een vast onderdeel van jouw gezonde leefstijl wordt. Jij gaat ervaren wat lichaamsbeweging voor jou doet en je gaat het verschil voelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Wat kun je eten na het sporten? Je gaat wekelijks werken aan je lichamelijke conditie en fitheid met als doel: lichaamsbeweging tot vast onderdeel maken van jouw gezonde leefstijl en verantwoord afvallen.

Voor 2017 werd in Vlaanderen ook een organisatie erkend voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitnesssector.  Wie dacht dat de overheid en administratie onze sector zou willen promoten, gezien Gezond en Ethisch sporten eigenlijk inherent zijn aan onze sector en basiswaarden zijn waarrond constant gewerkt wordt, kwam van een kale reis terug.

Tot eind 2016 werd fitness in Vlaanderen nog erkend als sporttak en werd een recreatieve sportfederatie fitness (De FitnessOrganisatie vzw) erkend en gesubsidieerd met verplichte basisopdrachten. Vanaf 2017 werd een nieuw decreet uitgevaardigd waar fitness buiten de voorziene erkennings- en subsidiërings-regelgeving voor unisportfederaties zou vallen. Aangezien de minister van Sport, Philippe Muyters, overtuigd was dat er belangrijke uitdagingen op het gebied van gezond en ethisch sporten lagen in de fitnesssector werd er gekozen om een organisatie te ondersteunen om hieromtrent beleidsondersteunend te werken.

aan alarmerende dopingcijfers onder meer gelinkt aan het aanbieden van voedingssupplementen, medische handelingen (maximale en submaximale inspanningsproeven) door niet artsen, gelijke kansenbeleid, consument-bescherming en andere ethische kwesties. En ja, inderdaad, wanneer de minister de kranten leest zal hij, net als ons geconfronteerd zijn met krantenkoppen zoals ‘7 op 10 fitnesscentra in de fout met abonnementen’, ‘Beleid fitnesscentra moet gezonder’, ‘Verbied zonnebank in beautysalon en fitness’, ‘4 op de 10 fitnessers testen positief op doping’, ‘Veertig agenten vallen fitness binnen’, ‘Eén fitnesser brengt doping mee, de rest volgt’.

Confronterend negativisme waarmee men enkel lezers en kijkers wil winnen. Positieve boodschappen en de waarheid zijn geen brood voor onze journalisten. De eerlijkheid gebiedt ook om te kijken wat een sector werkelijk doet en op basis daarvan in te schatten waar die sector, in het uiteindelijke belang van de bevolking, het meeste baat bij heeft.

Wat Kun Je Eten Na Het Sporten?

Het betrof hoofdzakelijk klachten omtrent de onmogelijkheid om een abonnement stop te zetten. Wanneer we weten dat er in België meer dan 750.000 fitnessbeoefenaars zijn komt dit neer op 0.014%. Aangezien de minister van Economie, Kris Peeters, dit alarmerende cijfers vond werd de opdracht gegeven aan de economische inspectie om in 2015 156 gerichte controles uit te voeren toegespitst op centra welke gebruik maken van toetredingscontracten en meestal behorend tot een keten.

55% van deze inbreuken hadden echter niks te maken met contracten (vb uithangen van tarieflijsten enz..). 45% van de inbreuken had betrekking op de abonnementen, maar waren meestal het gevolg van onduidelijke interpretatie van de wet. Eigenlijk was het probleem veel minder groot dan gesteld, maar de media halen is voor de overheid core business.

Na enkele maanden kwam het besef dat het lidmaatschap niet geconsumeerd werd en men wou graag zijn engagement stop zetten (Wat kun je eten na het sporten?). Aan het feit dat een club vooral investeert gedurende de eerste maanden en gespreide betaling als gunst aanbiedt, gebaseerd op een jaar consumptie, heeft men geen boodschap. Fitness biedt geen éénmalige plezierbeleving zoals bij een tennismatch of voetbalpartijtje, maar een gedragswijziging op lange termijn.

De schuld ligt uiteraard bij een ander. Een controlerend, bestraffend en betuttelend optreden door een minister klinkt als muziek in hun oren. Uiteindelijk resulteerde dit voor de Belgische fitnessondernemingen in een gedragscode met bindend karakter welke de bestaande wetgeving op sommige punten overschrijdt (zoals verplicht vermelden van prijzen op een website) – Wat kun je eten na het sporten?.

Wie heeft bij heel dat verhaal uiteindelijk baat? De consument? neen. De ondernemer? neen. De minister? ja. Maar met welk doel? In Vlaanderen voert NADO Vlaanderen, welke instaat voor het antidopingbeleid, jaarlijks ongeveer 125 gerichte controles uit verspreid over 25 clubs. Het betreft telkens gerichte controles in oefenzalen waar een vermoeden van gebruik van verboden middelen is.

2 jaar geleden was 37% van de gecontroleerde personen positief. De laatste 2 jaar is het aantal positieve controles gedaald, maar dit haalde de krantenkoppen niet. Een fitnessbeoefenaar wordt beschouwd als iemand die traint in clubverband. Wanneer hij betrapt wordt op het gebruik van verboden middelen krijgt hij een geldboete (net zoals de topsporters) die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s en krijgt hij het verbod om gedurende één of meerdere jaren in een club te trainen.

Al was het alleen maar omdat het zijn eigen gezondheid schaadt. Verkoop en gebruik van verboden middelen is echter meer een maatschappelijk probleem waarvan inderdaad gebruikers makkelijk kunnen getraceerd en gecontroleerd worden in fitnessclubs. NADO maakt gebruik van de Vlaamse regelgeving om deze controles effectief te kunnen uitvoeren, maar mochten ze gelijkaardige controles uitvoeren op festivals, bij truckchauffeurs, ja zelfs toppolitici wanneer ze nachtelijke marathonvergaderingen houden, dan zouden ze waarschijnlijk gelijkaardige resultaten boeken.

Sporten Voor Een Gezond Seksleven!. Fitness En Krachttraining

Wanneer we de informatiebrochure van www.antidoping.vlaanderen er op nalezen zien we volgende aandachtspunten : Hoe positieve controles vermijden? Kijk op onze website welke producten je moet vermijden. Hoe oneerlijke concurrentie vermijden.  Oneerlijke concurrentie is geen punt in de fitnesssector en we kunnen ons terecht de vraag stellen of het enkel prestatiebevorderende middelen en maskerende middelen zijn welke schadelijk zijn voor de gezondheid? Het antidopingbeleid spoort enkel die zaken op.

Zij kijken naar de volledige voedingspatronen. Zij zijn ‘echt’ begaan met de gezondheid van hun beoefenaars. Wanneer we zien hoe ver de suikerlobby gaat met de beïnvloeding van onze levensmiddelenindustrie, dan zou men hier beter wat meer aandacht voor hebben. De hele frisdrankindustrie sponsort enerzijds gezondheid en lobbyt terzelfdertijd tegen elke wetgeving die een gezonde levensstijl zou bevorderen.

Nochtans worden volgens een recente studie gepubliceerd door de Europese Commissie slechts 3,3% van de voedingssupplementen verkocht in fitnessclubs. 96,7% in supermarkten, gespecialiseerde winkels, via internet, bij apothekers, enz? De grootste producent van voedingssupplementen is hoofdsponsor van Belgische topsporters. We begrijpen de oprechte bezorgdheid van onze beleidsmakers en hun administraties voor onze gezondheid, maar enige realiteitszin en minder wereldvreemdheid zou welkom zijn.